RDW APK

RDW APK

Landen onderdeel van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat iedere auto periodiek een keuring moet ondergaan. In Nederland heet dit de Algemene Periodieke Keuring, beter bekend als APK. RDW is in Nederland verantwoordelijk voor het melden en controleren of auto’s APK-gekeurd zijn.

Het doel van de EU en RDW met de APK is het bevorderen van de verkeersveiligheid en het beschermen van het milieu. Doordat beide aspecten steeds meer aandacht krijgen, geeft de RDW steeds meer regels op rondom de bekendste periodieke keuring van Europa.

Per bouwjaar en auto kan het aantal keer dat een auto per tien jaar gekeurd moet worden verschillen. Het is daarom belangrijk op de hoogte te zijn van de RDW APK verplichting per auto.

Hoe weet de RDW of een APK goed uitgevoerd is?

RDW en APK zijn twee onderdelen die hand in hand gaan. Dat komt doordat het RDW is aangesteld als verantwoordelijke voor het naleven van de kwaliteit van de Nederlandse APK. Dit doet het RDW door regelmatig steekproefsgewijs de kwaliteit van APK-keuringen te testen.

Wanneer een auto geselecteerd is om als steekproef extra gekeurd te worden, zal een RDW-controleur de APK opnieuw beoordelen.

Ieder jaar zijn er echter APK’s waar RDW niet over te spreken is. RDW adviseert daarom altijd om voor een BOVAG-garage

te kiezen waar er alleen gekeurd wordt op basis van de door de RDW-gestelde eisen en regelgeving.

Wanneer moet mijn auto APK-gekeurd worden?

Per kenteken heeft het RDW APK data toegevoegd zodat je eenvoudig kunt nakijken wanneer jouw auto uiterlijk voor de APK gekeurd mag worden.

Als je niet voor deze datum jouw auto APK gekeurd hebt, riskeer je een hoge boete. De politie voert hier regelmatig controle op uit om te voorkomen dat een auto zich zonder recente APK-keuring op de weg kan bevinden.